in

การป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis)

แม้ว่าจะยังไม่มีวิธีการป้องกันที่แจ้งชัด แต่ว่าบางทีอาจลดการเสี่ยงของการเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจได้ ดังต่อไปนี้

เลี่ยงการติดต่อสัมผัสกับคนที่มีเชื้อไวรัสหรือคนที่มีลักษณะเจ็บไข้เหมือนหวัด รวมทั้งถ้าหากตัวเองมีลักษณะเจ็บไข้จากเชื้อไวรัสก็ควรจะเลี่ยงการติดต่อสนิทสนมกับคนอื่นๆเพื่อลดการแพร่ระบาดด้วยเหมือนกัน
รักษาความสะอาดด้วยการล้างมือเป็นประจำรวมทั้งยังช่วยคุ้มครองป้องกันการกระจายเชื้อได้
เลี่ยงความประพฤติปฏิบัติเสี่ยงต่างๆยกตัวอย่างเช่น การร่วมเพศโดยสวัสดิภาพเพื่อลดจังหวะสำหรับเพื่อการติดเชื้อโรค HIV หลบหลีกการใช้สิ่งเสพติดทุกจำพวก ฯลฯ
ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็กางเกงที่มีขายาว รวมทั้งใช้สินค้าคุ้มครองปกป้องแมลงเพื่อลดช่องทางสำหรับการถูกแมลงหรือสัตว์เป็นพิษกัดต่อย
ฉีดยาคุ้มครองไข้หวัดใหญ่และก็โรคเหือดตามที่ได้กำหนด เพื่อลดช่องทางการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ