in

การป้องกันกามโรค (Venereal Disease)

แนวทางคุ้มครองป้องกันกามโรคนั้นทำเป็นโดยเริ่มจากการปกป้องการได้รับเชื้อ แล้วก็ดูแลผู้เจ็บป่วยที่ติดเชื้อโรคแล้วไม่ให้กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นๆ แนวทางคุ้มครองปกป้องกามโรคมีดังนี้

การคุ้มครองการได้รับเชื้อ ผู้คนทั่วๆไปสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ทำให้ติดเชื้อโรคจากโรคติดต่อทางเพศชมรมได้ โดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ตั้งมั่นในคู่รักเพียงผู้เดียว นับว่าเป็นอีกแนวทางที่ช่วยลดการเสี่ยงไม่ให้ติดเชื้อโรคกามโรค ดังนี้ อีกข้างจำต้องไม่เคยได้รับเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสมาคม
ควรจะหลีกเลี่ยงการใส่ ดังนี้ ตัวเองรวมทั้งคู่รักควรจะเข้ารับการตรวจการติดเชื้อโรคจากโรคติดต่อทางเพศชมรมให้ถี่ถ้วนก่อน
เมื่อควรจะมีเซ็กซ์แล้วก็สอดใส่ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทำออรัลเซ็กส์ ควรจะสวมถุงยางทุกหน ไม่ใช้ถุงยางซ้ำ รวมถึงไม่ใช้น้ำมันปิโตรเลียมเจลลี่ ร่วมกับถุงยาง เหตุเพราะจะมีผลให้ถุงยางขาดได้
ควรจะตกลงกับคู่รักก่อนร่วมเพศทุกหนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำเป็นและไม่ได้เมื่อมีเซ็กส์กัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทั้งยัง 2 ข้าง
ไม่สมควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไป หรือใช้ยาเสพติด เหตุเพราะจะก่อให้ไร้สติ รวมทั้งทำการกระทำที่เสี่ยงติดโรคจากโรคติดต่อทางเพศสโมสรได้ง่าย
ควรจะทำความเข้าใจรวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสโมสร เพื่อช่วยทำให้พิจารณาลักษณะโรครวมทั้งปกป้องตัวเองได้โดยสวัสดิภาพแล้วก็ถูกแนวทาง
วิธีในการดูแลและก็ปกป้องการแพร่ระบาด คนที่ติดโรคกามโรคมีวิธีสำหรับในการดูแลอาการโรคและก็คุ้มครองการกระจายเชื้อไปสู่คนอื่นๆได้ โดยปฏิบัติตามที่จะกล่าวต่อไปนี้
หยุดมีเซ็กส์รวมทั้งเข้ารับการดูแลและรักษากับหมอโดยตลอด
ประพฤติตามข้อแนะนำสำหรับเพื่อการรักษาของหมออย่างเคร่งครัด
ใช้ถุงยางทุกหนเมื่อร่วมเพศ และไม่จะต้องมีเซ็กซ์แม้มิได้รับอนุญาตจากหมอ และก็คู่รักจะต้องได้รับการดูแลรักษาจากโรคติดต่อทางเพศสมาคมที่เป็นอยู่กระทั่งหายก่อน
การฉีดยา วัคซีนที่ใช้คุ้มครองปกป้องกามโรคได้โดยสวัสดิภาพรวมทั้งมีคุณภาพมี วัคซีนคุ้มครองเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็เชื้อไวรัสรักษาเชื้อเอชพีวี ดังนี้ วัคซีนคุ้มครองป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจัดอยู่ในวัคซีนฟรีสำหรับเด็กไทยทุกคนด้วย