in

อาการของเหา (Head Lice)

ลักษณะของเหาที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเป็นอาการคัน แล้วก็บางทีอาจรู้สึกเสมือนมีตัวอะไรเคลื่อนอยู่บนหนังหัว โดยอาการโรคเหาจะไม่สร้างความเจ็บให้คนไข้ ละเว้นในเรื่องที่เกาจนกระทั่งแปลงเป็นแผลเปิด รวมทั้งติดโรคจนถึงทำให้อักเสบ รวมทั้งก่อให้เกิดผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้าเกิดมีลักษณะอาการร้ายแรงก็อาจจะก่อให้ผมหล่น แล้วก็หนังหัวคล้ำลงเนื่องจากการรับเชื้อได้