in

สาเหตุของเหา (Head Lice)

ต้นเหตุของเหาเป็นผลมาจากปรสิตชื่อเหา (Lice) ซึ่งเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่บนหนังหัวมนุษย์ รอดูดเลือดรวมทั้งออกไข่ ตัวโตเต็มวัยมีขนาดเท่าเม็ดงา การติดโรคเหาส่วนมากมักเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากการอยู่สนิทสนมผู้ที่ติดเหา โดยโรคเหาติดต่อกันได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะอะไร แม้กระนั้นไม่อาจจะติดจากสัตว์ได้