in

ภาวะแทรกซ้อนของเหา (Head Lice)

ภาวะแทรกซ้อนของเหามีผลต่อร่างกายและจิตใจ ด้านร่างกาย การต่อว่าดเหาบางทีอาจเอามาสู่การได้รับเชื้อบนหนังหัว เนื่องจากเมื่อกำเนิดอาการคันจากเหาคนไข้จะเกาะแล้วก็อาจจะทำให้เป็นแผลเปิด นอกจากนั้น ถ้าหากคนเจ็บแพ้อุจจาระของเหาจะยิ่งนำมาซึ่งการก่อให้เกิดอาการคันรอบๆข้างหลังคอและก็ข้างหลังใบหูได้ ทางด้านจิตใจ คนไข้บางทีอาจกำเนิดความรู้สึกหนักใจ จนกระทั่งนำมาซึ่งการก่อให้เกิดภาวการณ์เซื่องซึมได้เช่นเดียวกัน