in

การป้องกันเหา (Head Lice)

การปกป้องคุ้มครองเหาทำเป็นยากทั้งยังในเด็กวัยเด็กและก็คนแก่ ใช้แนวทางหลบหลีกการอยู่สนิทสนมกับคนที่เป็นเหาช่วยลดการเสี่ยงได้