in

การรักษาโรคความดันสูง หรือ โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension/High Blood Pressure)

หมอจะชี้แนะให้คนป่วยเปลี่ยนแปลงความประพฤติปฏิบัติในด้านการกินอาหารพื้นฐาน โดยการลดของกินชนิดโซเดียมสูง เน้นย้ำทานผักและก็ทานผลไม้ที่มีกากใยสูง เมล็ดพืช ปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันที่ดีต่อสภาพทางด้านร่างกาย เลี่ยงเนื้อสัตว์จำพวกเนื้อแดง ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกันไปกับการบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็การใช้ยาร่วมด้วย เพื่อช่วยทำให้ปรับค่าความดันเลือดให้น้อยลงอยู่ในระดับธรรมดา ดังนี้การดูแลรักษายังจะต้องนึกถึงประเภทของโรคด้วย เนื่องจากถ้าเกิดเป็นจำพวกที่รู้ปัจจัย คนเจ็บได้โอกาสสำหรับในการรักษาหายได้มากกว่าจำพวกที่ไม่รู้ต้นเหตุ