in

การป้องกันโรคความดันสูง หรือ โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension/High Blood Pressure)

การควบคุมความดันเลือดในระยะยาวสามารถทำเป็นโดยการปรับพฤติกรรมการดำนงชีพ อีกทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหาร บริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ดูดบุหรี่ แล้วก็ควบคุมน้ำหนักให้เข้าขั้นธรรมดาเป็นหลักฐาน รวมถึงการหมั่นตรวจร่างกายบ่อยๆเพื่อตรวจตราว่าความดันเลือดให้อยู่ในระดับธรรมดา