in

การวินิจฉัยก้อนในเต้านม (Breast Lump)

หมอจะวิเคราะห์โดยเริ่มจากการซักถามอาการ ตอนที่เจอก้อนในเต้านม ประวัติความเป็นมาทางด้านการแพทย์ของคนไข้แล้วก็สมาชิกในครอบครัวเพื่อประเมินการเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง รวมถึงหมอจะตรวจเต้านมพื้นฐานด้วยการคลำรอบๆจั๊กกะแร้เพื่อหาก้อนบวมแล้วก็ความผิดแปลกอื่นๆตรวจผิวรอบๆเต้านมรวมทั้งความไม่ดีเหมือนปกติแถวๆหัวนม ถ้าเจอก้อนหรือความผิดแปลกรอบๆเต้านม คนไข้บางทีอาจจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจด้วยแนวทางอื่นๆเพิ่ม ดังต่อไปนี้

การตรวจทางรังสีด้วยเครื่องแมมโมแกรม หมอจะเอกซเรย์เต้านมเพื่อวิเคราะห์ความไม่ปกติที่เกิดขึ้น เครื่องไม้เครื่องมือดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ตรวจเต้านมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งจะช่วยทำให้หมอสามารถมองเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติของเยื่อข้างในเต้านม
การตรวจอัลตราซาวด์ เป็นการส่งคลื่นความถี่เข้าไปตามเยื่อข้างในเต้านมแล้วก็สะท้อนภาพกลับมายังเครื่องรับสัญญาณ ทำให้หมอสามารถเจาะจงได้ว่าเยื่อด้านในเต้านมมีความผิดธรรมดาหรือมีก้อนบวมเป็นถุงน้ำไหม
การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) แล้วก็หมอบางทีอาจฉีดสีเพื่อช่วยทำให้เห็นภาพของเยื่อแล้วก็เส้นโลหิตได้แน่ชัดเยอะขึ้น
ยิ่งกว่านั้น หมอบางทีอาจใช้การตรวจเยื่อข้างในเต้านมด้วยแนวทางอื่นๆยกตัวอย่างเช่น การใช้เข็มเจาะเพื่อดูดเซลล์ที่ก้อนในเต้านม การใช้เข็มเจาะตัดเยื่อ การเจาะตรวจเยื่อโดยใช้เครื่องเมมโมมึงรมสำหรับการหาตำแหน่งของก้อน การตัดชิ้นเนื้อโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือดูดสุญญากาศ การผ่าตัดเพื่อนำชิ้นเนื้อไปตรวจ ฯลฯ ซึ่งแนวทางพวกนี้จะใช้ในเรื่องที่ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้จากแนวทางในข้างต้น ทั้งยังยังเป็นการกำจัดก้อนในเต้านมรวมทั้งเยื่อรอบๆไปในขณะเดียวกัน ข้างหลังการนำเยื่อออกมาแล้ว หมอจะส่งเยื่อไปตรวจในห้องทดลองเพื่อกำหนดความไม่ปกติที่เกิดขึ้น