in

การวินิจฉัยขาหัก (Broken Leg)

สำหรับการวิเคราะห์ ปกติหมอจะเอกซเรย์เพื่อหาหลักฐานหรือตำแหน่งของกระดูกที่หัก ใช้มือสัมผัสเพื่อตรวจการรับความรู้สึกของขา อาจมีการวิเคราะห์ด้วยแนวทางอื่นร่วมด้วย ดังเช่นว่า การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) หรือการตรวจเอกซเรย์เส้นเลือด (Angiogram) ถ้าหากพบว่าคนไข้มีลักษณะอาการของกล้าม เส้นโลหิตแดง หรือเส้นประสาทได้รับความเสื่อมโทรม หรือบางทีอาจจะต้องตรวจเพื่อหาต้นเหตุที่ทำให้กระดูกไม่แข็งแรงแล้วก็มีการแตกหักง่าย ฯลฯ