in

ภาวะแทรกซ้อนของขาหัก (Broken Leg)

โดยทั่วไปอาการบาดเจ็บขาหักจะใช้เวลาโดยประมาณ 2-3 เดือนสำหรับในการพักฟื้นตราบจนกระทั่งจะหายปกติ บางรายบางทีอาจจำเป็นต้องผ่าตัดอีกทีถ้าหากกระดูกถูกจัดวางหรืออยู่ในตำแหน่งที่ผิดจำเป็นต้อง คนที่มีการใช้งานหรือลงน้ำหนักขาข้างที่ได้รับบาดเจ็บมากเกินความจำเป็นก่อนจะหายดี คนที่กระดูกขาหักอย่างหนัก รวมทั้งคนที่เป็นโรคโรคเบาหวาน คนที่ดูดบุหรี่ในตอนการดูแลและรักษารวมทั้งการพักฟื้น หรือบางทีอาจเกิดภาวะสอดแทรกอื่่นๆได้ดังนี้

กล้าม เส้นประสาท เส้นโลหิตได้รับความทรุดโทรมในรอบๆที่ได้รับบาดเจ็บขาหัก อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนได้ตามธรรมดา ความรู้สึกที่รอบๆขาลดลง รวมทั้งเลือดไปเลี้ยงขาไม่พอ
การรับเชื้อที่กระดูก แผลบางทีอาจสัมผัสกับเชื้อราหรือแบคทีเรีย การผ่าตัด หรือมีเศษกระดูกติดที่รอบๆผิวหนัง บางทีอาจจำเป็นต้องรักษาโดยใช้การกินยายาปฏิชีวนะร่วมด้วย
ภาวการณ์ความดันในช่องกล้ามไม่ดีเหมือนปกติ (Compartment Syndrome) เป็นผลมาจากผูกกล้ามมีลักษณะอาการปวดรวมทั้งบวม มีผลต่อการไหลเวียนของโลหิตที่รอบๆขา
โรคข้ออักเสบ อาจก่อให้กำเนิดโรคข้อหัวเข่าเสื่อมได้คราวหลัง จากอาการบาดเจ็บขาหักที่มีรอยแตกขยายไปถึงข้อต่อ หรือสรีระของแนวกระดูกที่ไม่ยุติธรรมชาติ
ความยาวของขาแตกต่างกัน โดยธรรมดากระดูกแขนและก็ขาจะเจริญวัยจากส่วนปลายของกระดูกหรือที่เรียกว่า Growth Plate ถ้าเกิดมีการเจ็บขาหักในส่วนนี้ จะมีผลต่อการเติบโตของกระดูก ทำให้กระดูกขามีความสั้นยาวแตกต่างกัน