in

อาการของขี้หูอุดตัน (Cerumen Impaction/Impacted Earwax)

เมื่อมีการตันของขี้หูจะก่อให้มีลักษณะอาการ ดังต่อไปนี้

ปวดหู
รู้สึกแน่นๆหรืออื้อๆในหูข้างที่เกิดการอุดตัน
ได้ยินเสียงดังข้างในหู
เวียนหัว
ไอ
การได้ยินลดน้อยลง
คันรอบๆหูหรือมีของเหลวไหลออกมาจากหู บางรายอาจมีกลิ่นไม่ปรารถนา
อาการข้างต้นบางทีอาจบอกถึงการอุดตันของขี้หู แม้กระนั้นก็บางทีอาจเป็นอาการที่เกิดได้จากมูลเหตุอื่น ดังนี้ คนป่วยไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่ามีการตันของขี้หูไหม เว้นเสียแต่ไปพบหมอให้ช่วยตรวจสอบข้างในหูหรือบางรายรู้โดยบังเอิญในขณะตรวจสุขภาพ

แม้กระนั้น คนไข้ไม่สมควรแคะขี้หูออกด้วยตัวเองโดยที่ยังไม่ทราบสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแจ้งชัด ด้วยเหตุว่าบางทีก็อาจจะเป็นโทษต่อหูมากยิ่งกว่าเดิม และก็ควรจะไปพบหมอเมื่อมีลักษณะเวียนหัว ไม่อาจจะทรงตัวได้ คลื่นไส้หรือจับไข้สูงเสมอๆสูญเสียการได้ยินชั่วครั้งคราว ไอ ปวดหูอย่างหนัก เพราะว่าบางทีอาจมีการติดเชื้อโรคในหู