in

การวินิจฉัยขี้หูอุดตัน (Cerumen Impaction/Impacted Earwax)

หมอจะไต่ถามประวัติความเป็นมาทางด้านการแพทย์รวมทั้งความแตกต่างจากปกติที่เกี่ยวโยงกับหูของผู้เจ็บป่วย แล้วหลังจากนั้นจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่า วัสดุอุปกรณ์ส่องหู (Otoscope) ส่องเข้าไปด้านในช่องหูว่ามีการตันหรือมีเรื่องผิดปกติไหม ดังเช่น เลือดไหล การได้รับเชื้อ เยื่อแก้วหูฉีกจนขาด หรือมีการเจ็บในช่องหู บางรายอาจมีการทดลองการได้ยินเพิ่ม