in

ข้อเท้าแพลง (Ankle Sprain)

ข้อเท้าพลิก (Ankle Sprain)หมายถึงการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซึ่งมักเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ทำให้ข้อเท้ากลับ กระทั่งทำให้เอ็นช่วยยึดกระดูกระหว่างข้อเท้ากับกระดูกขากำเนิดอาการยึดตึงเกินธรรมดาหรือฉีกจนขาด เมื่อกำเนิดข้อเท้าพลิก ก็เลยทำให้ร่างกายไม่สามารถที่จะขยับขยับเขยื้อนตอนข้อเท้าได้ตามเดิม คนเจ็บข้อเท้าพลิกสามารถรักษาดูแลอาการด้วยตัวเองเหมาะบ้าน หรือไปพบหมอเพื่อตรวจรักษา ซึ่งขั้นตอนแล้วก็กรรมวิธีรักษาขึ้นกับระดับความร้ายแรงของอาการข้อเท้าพลิก