in

สาเหตุของข้อเท้าแพลง (Ankle Sprain)

ข้อเท้าพลิกมีสาเหตุจากข้อเท้ากลับหรือเกิดเหตุที่ทำให้ข้อเท้าอยู่ในท่าไม่ถูกไปจากธรรมดา จนถึงเอ็นยึดข้อเท้ากับกระดูกขามีการยึดตึง หรือฉีกจนขาด

สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มช่องทางให้กำเนิดข้อเท้าพลิก เช่น

ก้าวพลาด หรือหกล้ม
ทิ้งตัวลงมาผิดจังหวะจากผู้กระทำระกระโดดหรือหมุน
การวิ่งหรือการก้าวเดินบนผิวที่ตะปุ่มตะป่ำ
การใส่ใส่ถุงเท้าหรือรองเท้าที่น้อยเกินไปดีกับเท้า
การบริหารร่างกายหรือการเล่นกีฬาที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกระทบจนกระทั่งข้อเท้าพลิกได้ อาทิเช่น การเล่นเทนนิส บาสเก็ตบอล บอล
การมีภาวการณ์น้ำหนักตัวเกินหรือมากจนเกินไป บางทีอาจเพิ่มการเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งข้อเท้าพลิกได้ง่ายเพิ่มขึ้น
เคยเกิดอุบัติเหตุ หรือมีลักษณะอาการเจ็บรอบๆข้อเท้ามาก่อน