in

การวินิจฉัยข้อเท้าแพลง (Ankle Sprain)

เมื่อผู้เจ็บป่วยสงสัยว่ามีลักษณะข้อเท้าพลิกไปพบหมอ ในพื้นฐานหมอจะตรวจสุขภาพด้วยการจับ ขยับ รวมทั้งกดรอบๆข้อเท้า เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของข้อเท้า แล้วก็รอบๆที่ทำให้คนเจ็บกำเนิดความเจ็บ

ถ้าการบาดเจ็บมีความร้ายแรงมากมาย หมอบางทีอาจชี้แนะให้ผู้เจ็บป่วยสแกนข้อเท้า เพื่อวิเคราะห์อาการจากภาพฉายข้างใน ซึ่งจะสำรวจความย่ำแย่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นกับกระดูก กล้าม รวมทั้งเอ็นข้อต่อในข้อเท้าได้แน่ชัดเพิ่มขึ้น เพื่อหมอสามารถกำหนดแผนการรักษาได้อย่างเหมาะควรถัดไป

โดยหมอบางทีอาจให้คนป่วยตรวจเพิ่มด้วยแนวทางดังนี้

การฉายภาพเอกซเรย์ (X-Ray) ได้แก่การใช้เครื่องฉายภาพรังสีเอกซเรย์ผ่านรอบๆข้อเท้าของคนป่วย แล้วฉายภาพองค์ประกอบด้านในกระดูกข้อเท้าออกมาเพื่อประกอบกิจการวิเคราะห์
การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography Scan: CT Scan) คือการใช้เครื่อง CT Scan ฉายแสงเอกซเรย์รอบๆข้อเท้า แล้วให้เครื่องคอมพิวเตอร์ฉายภาพเนื้อหาข้างในกระดูกข้อเท้า เยื่อ รวมทั้งเอ็นข้อต่อออกมา
การผลิตภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging: MRI Scan) ได้แก่การใช้เครื่อง MRI Scan ฉายคลื่นวิทยุผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พ่วงต่อจะฉายภาพส่วนประกอบแล้วก็เนื้อหาเยื่อต่างๆด้านในข้อเท้าที่เกิดความเสื่อมโทรมออกมา