in

ภาวะแทรกซ้อนของข้อเท้าแพลง (Ankle Sprain)

ถ้าหากกำเนิดอาการข้อเท้าพลิกขึ้นแล้วปลดปล่อยไว้โดยมิได้รับการดูแลรักษา อาการพวกนั้นบางทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบให้เกิดภาวะเข้าแทรกที่เป็นโทษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ อาทิเช่น กำเนิดลักษณะของการปวดอย่างเรื้อรัง เกิดภาวะเอ็นข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง เสี่ยงกำเนิดข้ออักเสบเร็วขึ้น ฯลฯ