in

การป้องกันข้อเท้าแพลง (Ankle Sprain)

  • วอร์มร่างกายให้พร้อมก่อนบริหารร่างกายหรือการเล่นกีฬา
  • ระแวดระวังในขณะเดิน วิ่ง ทำกิจกรรม หรือดำเนินการบนผิวที่ตะปุ่มตะป่ำ
  • พักหรือชะลอกระบวนการทำกิจกรรม ถ้าหากเริ่มรู้สึกเหนื่อย
  • ใส่ถุงเท้ารวมทั้งรองเท้าที่พอดิบพอดีกับเท้าและก็เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำ
  • หลบหลีกการใส่สวมรองเท้าส้นสูง เนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการพลาดล้มจนถึงมีการเจ็บ
  • ไม่เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมที่ตนไม่ถนัด หรือเปล่าเหมาะสมกับตัวเอง
  • หมั่นบริหารร่างกายเพื่อฝึกฝนการเคลื่อนไหวร่างกายและก็การเลี้ยงตัว
  • บริหารกล้ามและก็เอ็นส่วนต่างๆภายในร่างกาย เพื่อรักษาความแข็งแรงรวมทั้งความยืดหยุ่นของกล้าม
  • ถ้าเกิดมีลักษณะอาการข้อเท้าพลิก หรือสงสัยว่าบางทีอาจกำเนิดข้อเท้าพลิก ควรจะรีบขอคำแนะนำหมอเพื่อการดูแลรักษามีประสิทธิผลโดยด่วนที่สุด