in

สาเหตุครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar Pregnancy/Hydatidiform Mole)

ท้องไข่ปลาอุกเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากความไม่ดีเหมือนปกติของโครโมโซมด้านในไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิ ทำให้ไข่เจริญก้าวหน้าขึ้นมาโดยไม่มีตัวอ่อนของเด็กทารก หรือตัวอ่อนของเด็กแรกเกิดมีความผิดธรรมดา โดยปกติ ไข่ที่ได้กำเนิดกับน้ำเชื้อจะมีโครโมโซมปริมาณ 23 โครโมโซมที่ได้รับมาจากบิดาและก็แม่เสมอกัน กระตุ้นให้เกิดการตั้งท้องรวมทั้งก้าวหน้าเป็นเด็กทารกได้ตามธรรมดา ส่วนผู้ตั้งท้องที่เผชิญสภาวะท้องไข่ปลาอุกจะกำเนิดความไม่ปกติของโครโมโซม ซึ่งแบ่งตามจำพวกของท้องปลาอุก ดังต่อไปนี้

  • ท้องไข่ปลาอุกสิ่งเดียว ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิมีโครโมโซมที่มาจากบิดาทั้งปวง ทำให้ไม่มีตัวอ่อน ถุงน้ำคาวปลา หรือเนื้อเกลื่อนกลาดรุ่งเรืองขึ้นด้านในไข่ แต่ว่ากำเนิดถุงน้ำรังไข่เยอะๆเหมือนพวงองุ่นเจริญก้าวหน้าขึ้นมาแทน
  • ท้องไข่ปลาอุกร่วมกับมีเด็กแรกเกิด ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิมีโครโมโซมที่มาจากแม่ปริมาณ 23 โครโมโซม รวมทั้งมีโครโมโซมจากบิดาเป็นสองเท่าหมายถึง46 โครโมโซม ทำให้มีโครโมโซมทั้งผอง 69 โครโมโซม ภาวการณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มโครโมโซมซ้ำ (Duplication) ของโครโมโซมข้างบิดา หรือมีสเปิร์มสองตัวถือกำเนิดด้านในไข่ใบเดียวกัน ดังนี้ เด็กอ่อนที่รุ่งเรืองขึ้นมาส่วนมากมักกำเนิดความไม่ปกติหรือเปล่าสามารถอยู่รอดได้

นอกเหนือจากนั้น ผู้ตั้งท้องสามารถเสี่ยงกำเนิดท้องไข่ปลาอุกได้ในเรื่องที่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

  • แก่กว่า 35 ปี โดยจะเสี่ยงเป็นท้องไข่ปลาอุกสิ่งเดียวได้สูง แต่ อายุไม่นับว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดท้องไข่ปลาอุกจำพวกที่มีเด็กแรกคลอดร่วม
  • มีประวัติเคยเจอภาวการณ์ท้องไข่ปลาอุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยเกิดภาวะดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วแล้วมาบ่อย จะเสี่ยงเป็นซ้ำได้มากขึ้น
  • มีประวัติเคยเผชิญสภาวะแท้งลูก
  • ทานอาหารที่มีกรดโฟลิกหรือแคโรทีนน้อย ทำให้ได้รับวิตามินไม่พอ ก็เลยก่อให้เกิดท้องไข่ปลาอุกประเภทท้องไข่ปลาอุกสิ่งเดียวได้สูง