in

การรักษาครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar Pregnancy/Hydatidiform Mole)

ผู้ตั้งท้องที่ได้รับการวิเคราะห์ว่าเผชิญสภาวะท้องไข่ปลาอุก จะท้องถัดไปมิได้ ควรจะเข้ารับการดูแลและรักษาเพื่อคุ้มครองป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยแนวทางต่างๆดังต่อไปนี้

ขูดมดลูก หมอจะขูดมดลูกเพื่อนำเนื้องอกออกไป โดยหมอจะฉีดยาชาเฉพาะที่หรือยายับยั้งความรู้สึกให้แก่ผู้ตั้งท้อง และก็ให้ขึ้นขาหยั่งเพื่อตระเตรียมขูดมดลูก แล้วจะใส่วัสดุอุปกรณ์เหมือนปากเป็ดเข้าไปในมดลูกและก็ขูดมดลูก แล้วก็ดูดเยื่อมดลูกออกมา แนวทางแบบนี้จะใช้เวลาราวๆ 15-30 นาที
ผ่าตัดมดลูก แนวทางลักษณะนี้มักไม่ค่อยใช้รักษามากเท่าไรนัก แต่ หมอจะผ่าตัดมดลูกออกไปในเรื่องที่ผู้ตั้งท้องมีเนื้องอกของท้องไข่ปลาอุกจำนวนไม่ใช่น้อยรวมทั้งเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง และไม่ได้อยากมีลูกในอนาคต
ทำเคมีบำบัดรักษา หมอจะทำเคมีบำบัดรักษาให้แก่ผู้กำเนิดเนื้องอกท้องไข่ปลาอุกที่เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง หรือคนที่ได้รับการผ่าตัดนำเนื้องอกออกไปแล้ว แต่ว่าพบว่าจำนวนฮอร์โมนเอชซีจียังไม่ต่ำลงปกติ โดยผู้ตั้งท้องที่มีลัษณะทิศทางอาการเข้าขั้นดีจะได้รับการดูแลรักษาด้วยเคมีบำบัดรักษาแล้วก็ตัวยาตัวเดียว ส่วนผู้ตั้งท้องที่เกิดเนื้องอกแพร่กระจายรวมทั้งมีลัษณะทิศทางอาการเข้าขั้นอันตราย จะได้รับกระบวนการทำเคมีเยียวยาร่วมกับตัวยาอื่นๆ
ฉายแสง ผู้ตั้งท้องที่เกิดเนื้องอกกระจัดกระจายไปยังสมอง จะได้รับการฉายรังสี โดยหมอจะฉายแสงเอกซเรย์กำลังแรงสูง เพื่อทำลายเซลล์ของโรคมะเร็ง
ติดตามระดับฮอร์โมน หมอจะวัดระดับฮอร์โมเอชซีจีอีกรอบภายหลังจากนำเนื้องอกท้องไข่ปลาอุกออกไปแล้ว โดยจะติดตามวัดระดับฮอร์โมนอาทิตย์ละครั้ง เพื่อมั่นใจว่าระดับฮอร์โมนลดน้อยลงและไม่มีเนื้องอกของท้องไข่ปลาอุกคงเหลือ เนื่องมาจากคนไข้ท้องไข่ปลาอุกเสี่ยงกำเนิดโรคมะเร็งไข่ปลาอุกได้ถึงจำนวนร้อยละ 10 เมื่อฮอร์โมนเอชซีจีน้อยลงแล้ว คนเจ็บยังจำต้องเข้ารับการตรวจทุกเดือนหรือทุกสองเดือนในปีหน้าจวบจนกระทั่งคนป่วยจะหายปกติดี ถ้าเกิดยังเจอฮอร์โมนเอชซีจีในเลือด หมอจะรักษาโดยใช้แนวทางอื่นเสริมเติม
คุมกำเนิด คนเจ็บจะต้องคุมกำเนิดระหว่างเข้ารับการตำหนิดตามระดับฮอร์โมน เหตุเพราะจำเป็นต้องรอคอยโดยประมาณ 1 ปี เพื่อระดับฮอร์โมนเอชซีจีหายไป ถ้าหากท้องก่อนถึงกำหนดดังที่กล่าวถึงแล้ว ระดับฮอร์โมนเอชซีจีจะมากขึ้น ทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ได้ว่าเนื้องอกท้องไข่ปลาอุกจะเกิดขึ้นอีกไหม ดังนี้ หมอบางทีอาจตรวจด้านใน อัลตราซาวด์ หรือตรวจด้วยการฉายรังสีให้แก่ผู้เจ็บป่วยตามสมควร อย่างไรก็แล้วแต่ คนที่กำเนิดท้องไข่ปลาอุกนั้น จะไม่ประสบพบปัญหาการมีลูกยากหรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพท้อง ทั้งยังไม่เสี่ยงกำเนิดเด็กแรกเกิดตายในท้อง เด็กแบเบาะทุพพลภาพโดยกำเนิด คลอดก่อนกำหนด หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆส่วนการเกิดท้องไข่ปลาอุกเมื่อตั้งท้องคราวถัดมาก็ได้โอกาสเพียงแต่ปริมาณร้อยละ 1-2
นอกจากนั้น ผู้ตั้งท้องที่เผชิญภาวการณ์ท้องไข่ปลาอุกควรจะได้รับการรักษาสุขภาพจิตใจด้วย ด้วยเหตุว่าผู้ตั้งท้องจะรู้สึกแย่ที่จำเป็นต้องสูญเสียเด็กทารก ทั้งรู้สึกเครียดจากการจำต้องเสี่ยงกำเนิดเนื้อร้ายก้าวหน้าขึ้นมา ผู้ตั้งท้องควรจะคุยกับคู่ครอง หรือขอความเห็นหมอ นักให้คำแนะนำ หรือบุคคลรอบกายที่รู้สึกเชื่อใจ เพื่อระบายความรู้สึกให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น รวมถึงควรจะเจอหมอตามนัดหมายทุกคราว เพื่อติดตามการดูแลและรักษาอย่างสม่ำเสมอ