in

อาการของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (CVS หรือ Computer Vision Syndrome)

หากแม้ยังไม่มีเครื่องพิสูจน์ที่แจ้งชัดว่าการใช้คอมพิวเตอร์รวมทั้งเครื่องมือดิจิทัลที่มีหน้าหน้าจอต่างๆนั้นก่อเกิดความทรุดโทรมต่อดวงตาในระยะยาวไหม แม้กระนั้นการใช้คอมพิวเตอร์เสมอๆบางทีอาจเสี่ยงทำให้มีลักษณะอาการดังนี้

ตาล้า
เคืองตา
ตาแห้ง ตาแดง
ตาฝ้า
แลเห็นภาพซ้อน
ปวดหัว
ปวดคอหรือปวดหลัง
ถ้าคนเจ็บมีลักษณะดังข้างต้น ควรจะรีบหาทางรักษาหรือปรับแต่ง เนื่องจากว่าการใช้คอมพิวเตอร์นานๆนั้น ไม่เพียงแค่นำมาซึ่งอาการเกี่ยวกับดวงตา แม้กระนั้นอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆจากการใช้แรงงานและก็การอยู่ในท่านั่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานได้