in

การวินิจฉัยคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (CVS หรือ Computer Vision Syndrome)

ถ้าหากมีลักษณะอยู่ในข่าย CVS หมอจะถามถึงความประพฤติการใช้ชีวิตเพื่อประเมินสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของสภาวะนี้ แล้วต่อจากนั้นบางทีอาจให้คนเจ็บเข้ารับการตรวจร่างกายตาหรือตรวจสายตา และก็กำหนดแผนการรักษาอย่างเหมาะควรถัดไป