in

การป้องกันคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (CVS หรือ Computer Vision Syndrome)

การคุ้มครองภาวการณ์ CVS ทำเป็นเหมือนกับแนวทางรักษาทุเลาอาการ โดยปรับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ หมั่นพักสายตา กะพริบตาเป็นประจำและก็ตรวจร่างกายตาเสมอๆ และปรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาการให้สมควร