in

อาการคันหู

เมื่อมีลักษณะอาการคันหู นอกเหนือจากที่จะรู้สึกถึงอาการคันแล้วก็เคือง อาจมีอาการอื่นที่ปรากฏขึ้นร่วมกับการคันหู ซึ่งบางทีอาจเป็นสัญญาณของการได้รับเชื้อ หรือบางทีอาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังคนไข้มานะเกาหู ได้แก่ หูบวม มีของเหลวไหลออกมาจากหู หรือจับไข้