in

การวินิจฉัยอาการคันหู

ถ้าหากกำเนิดอาการคันหูขึ้น แล้วมีลักษณะอาการร้ายแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป หรือมีลักษณะอื่นที่ร้ายแรงเกิดขึ้นร่วมด้วย ได้แก่ มีของเหลวหรือเลือดออกออกมาจากหู หูดับ ควรจะรีบไปพบหมอเพื่อตรวจรักษา

เมื่อไปพบหมอ หมอจะซักเรื่องราวป่วยหนักที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา เพื่อประกอบกิจการวิเคราะห์หาต้นสายปลายเหตุที่ทำให้มีลักษณะคันหู แล้วกระทำการตรวจสอบรอบๆหูและก็ข้างในช่องหูว่ามีการอักเสบบวม มีผื่นผื่นรอบๆผิวหนังด้านในหู หรือมีขี้หูตันอยู่หรือเปล่า และก็ตรวจสุขภาพทั่วๆไป ยกตัวอย่างเช่น ผู้เจ็บป่วยเป็นไข้ด้วยไหม เพื่อตรวจค้นความไม่ปกติและก็ตรวจทานสัญญาณการรับเชื้อ แม้เจอความเปลี่ยนไปจากปกติใดๆก็ตามหมอบางทีอาจส่งไปเพื่อทำการตรวจด้วยขั้นตอนอื่นตามการวิเคราะห์มูลเหตุที่ทำให้คนเจ็บมีลักษณะคันหูถัดไป