in

ภาวะแทรกซ้อนของอาการคันหู

เมื่อมีลักษณะคันหู อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะสอดแทรกอื่นตามมาได้ ซึ่งขึ้นกับต้นเหตุสิ่งที่ทำให้เกิดอาการคันหูที่เกิดขึ้นด้วย อาทิเช่น การรับเชื้อต่างๆที่บางทีอาจแผ่ขยายแล้วก็ทำความเสียหายแก่ประสาทหูถ้าหากมิได้รับการดูแลรักษาอย่างทันทีทันควัน หรือบางทีอาจกำเนิดอาการแพ้จากการใช้ยาหยอดหูเพื่อรักษาอาการ อย่างการแพ้ยายาปฏิชีวนะ หรือแพ้สารที่เป็นวัตถุกันเสียในยาจำพวกนั้น ฯลฯ ถ้าผู้เจ็บป่วยเจอสัญญาณอาการสำคัญที่เกิดขึ้นข้างหลังมีลักษณะอาการคันหู ควรจะรีบไปพบหมอเพื่อกระทำการตรวจรักษาในทันที