in

อาการถูกงูกัด (Snake Bite)

การแบ่งแยกลักษณะรอยแผลและก็อาการระหว่างถูกงูที่มีพิษไหมเป็นพิษกัดนั้นสำคัญมาก เนื่องด้วยจะช่วยทำให้ผู้ถูกกัดหรือคนที่เข้าช่วยเหลือรักษาเบื้องต้นรวมทั้งดูแลอาการพื้นฐานได้อย่างแม่นยำรวมทั้งทันตามกำหนดก่อนนำส่งโรงหมอถัดไป คนที่ถูกงูพิษกัดจะมีลักษณะนานับประการตามรอบๆที่ได้รับพิษรวมทั้งจำนวนพิษที่อยู่ในเยื่อของร่างกาย อาการถูกงูที่มีพิษกัดแบ่งได้ 4 กรุ๊ปที่มีผลต่อส่วนต่างๆของร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น

เซลล์ผิวที่ถูกงูกัด (Cytotoxin) พิษงูทำลายเซลล์เยื่อที่ถูกงูกัด นำมาซึ่งการก่อให้เกิดลักษณะของการปวด บวมแดง หรือเนื้อตาย
เลือดภายในร่างกาย (Hemototoxin) พิษงูมีผลต่อเลือด ทำให้เลือดแข็งไม่ดีเหมือนปกติ คนเจ็บก็เลยเลือดไหลออกไม่หยุดแล้วก็เสียเลือดมากมาย
เส้นประสาท (Neurotoxin) พิษงูทำลายเส้นประสาท ทำให้คนป่วยเคลื่อนร่างกายทุกข์ยากลำบากรวมทั้งกล้ามอ่อนกำลังเหมือนเป็นอัมพาต โดยผู้เจ็บป่วยบางทีอาจเสียชีวิตได้ในเรื่องที่กำเนิดอัมพาตกับกล้ามควบคุมการหายใจ
กล้าม (Myotoxin) พิษงูออกฤทธิ์ทำลายกล้าม จำนวนมากแล้ว มักเป็นกล้ามลายหรือกล้ามเนื้อหัวใจ

นอกจากนั้น คนป่วยบางทีอาจกำเนิดอาการที่มีผลต่อเยื่อหลายส่วน โดยจะมีลักษณะรอยแผลแล้วก็อาการที่พิจารณาได้ ยกตัวอย่างเช่น แผลที่ถูกกัดมีรอยเขี้ยว 2 เขี้ยว กำเนิดรอยแดงบวมรอบรอบๆที่ถูกกัด รู้สึกเจ็บปวดแผลร้ายแรง อ้วกรวมทั้งคลื่นไส้ หายใจติดขัด ตาเบลอ มีน้ำลายแล้วก็เหงื่อไหลไคลย้อยมากเพิ่มขึ้น รู้สึกชาหรือเป็นเหน็บทั่วบริเวณใบหน้าแล้วก็ตามแขนขา คนป่วยบางรายบางทีอาจกำเนิดอาการร้ายแรงเมื่อได้รับพิษงูเข้าไปภายในร่างกาย โดยเยื่อรอบๆที่ถูกงูกัดจะบวมเยอะขึ้นเรื่อยๆ มีตุ่มน้ำ หรือเยื่อตาย หนังตาตก กลืน หายใจ รวมทั้งขยับร่างกายมิได้ ช็อกรวมทั้งสลบ ไตล้มเหลวโดยมีเยี่ยวออกมาน้อยไหมมีเลย เสียเลือดมากมายจากการอ้วก อุจจาระ ฉี่เป็นเลือด หรือเลือดไหลจากปาก จมูก หรือรอบๆที่ถูกกัด หรือบางทีอาจรุนแรงจนกระทั่งขั้นเสียชีวิต