in

การวินิจฉัยงูกัด (Snake Bite)

หมอจะวิเคราะห์อาการงูกัดจากเรื่องราวที่คนไข้ถูกงูกัด เพื่อพินิจพิจารณาว่างูที่กัดนั้นเป็นงูพิษไหมเป็นพิษแล้วก็เป็นงูประเภทใด เพราะหมอจะให้เซรุ่มแก้พิษนานับประการตามประเภทงูที่กัดผู้เจ็บป่วย โดยหมอพิเคราะห์จากต้นสายปลายเหตุต่อแต่นี้ไป

  • แผลงูกัด งูแต่ละประเภทจะปรากฏแผลงูกัดไม่เหมือนกัน โดยงูที่มีพิษมักปรากฏรอยเขี้ยว ส่วนงูไม่มีพิษมักปรากฏรอยฟัน
  • อาการ คนที่ถูกงูบางประเภทกัดจะปรากฏอาการเฉพาะที่มีผลต่อแนวทางการทำงานของร่างกาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง พิษงูบางจำพวกบางทีอาจมีผลต่อเส้นประสาทหรือระบบเลือดภายในร่างกายแค่นั้น
  • จำพวกงู ถ้าคนป่วยหรือคนที่เข้าช่วยเหลือถ่ายรูปงูหรือมีซากงูที่ตายแล้วมาด้วย จะช่วยทำให้หมอวิเคราะห์ประเภทงู เพื่อหาเซรุ่มต่อต้านพิษงูประเภทนั้นๆและก็เอามารักษาคนเจ็บได้เร็วขึ้น
  • พื้นที่เกิดเหตุ สิ่งแวดล้อมที่คนไข้ถูกงูกัดจะช่วยทำให้หมออนุมานได้ว่ารอบๆดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นแหล่งมากมายของงูประเภทใด