in

ภาวะแทรกซ้อนจากงูกัด (Snake Bite)

คนที่ถูกงูที่มีพิษกัดเสี่ยงเกิดภาวะแทรกได้ โดยจะปรากฏอาการตั้งแต่ระดับอ่อนจนกระทั่งขั้นร้ายแรง ภาวะแทรกซ้อนจากงูที่มีพิษกัด มีดังนี้

ปวดและก็บวมรอบๆที่ถูกกัด
เห็นไม่ดีเหมือนปกติ ด้วยเหตุว่าพิษงูทำลายเส้นประสาทรอบๆหนังตา ทำให้หนังตาตกแล้วก็แลเห็นไม่ถูกไปจากเดิม
เผชิญภาวการณ์ความดันในช่องกล้ามสูง โดยรอบๆที่ถูกงูกัดจะบวมขึ้นอย่างหนัก ซึ่งทำลายเส้นประสาทแล้วก็เส้นเลือดได้ นำมาซึ่งการทำให้กล้ามเนื้อตาย
แผลติดโรค
สูญเสียแขนรวมทั้งขา
เจอสภาวะเนื้อตายเน่า
ติดเชื้อโรคในกระแสโลหิต
เลือดไหลในร่างกาย
หัวใจถูกทำลาย
หายใจลำบาก
ไตวาย โดยงูบางจำพวกอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะนี้ได้ ตัวอย่างเช่น งูแมวเซา ฯลฯ
เสียชีวิต