in

สาเหตุของจอประสาทตาลอก (Retinal Detachment)

Retinal Detachment แบ่งออกได้เป็นหลายหมวดหมู่ ซึ่งแต่ละชนิดมีปัจจัยที่นาๆประการ ดังต่อไปนี้

Rhegmatogenous Retinal Detachment (หน้าจอประสาทตาลอกที่เกิดขึ้นจากรูหรือรอยฉีกให้ขาดที่หน้าจอประสาทตา)

เป็นประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากการมีรูหรือรอยฉีกให้ขาดที่หน้าจอประสาทตา เมื่อเวลาผ่านไปก็เลยนำมาซึ่งการทำให้หน้าจอประสาทตาหลุดลอก ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตา ยกตัวอย่างเช่น ได้รับการกระทบสะเทือนอย่างหนักที่ดวงตา หรือเรตินาเสื่อม ฯลฯ

Tractional Retinal Detachment (หน้าจอประสาทตาลอกที่เกิดขึ้นมาจากการดึงรั้ง)

เกิดขึ้นเมื่อมีพังผืดรอบๆหน้าจอประสาทตาจนกระทั่งมีการดึงรั้งให้หน้าจอประสาทตาหลุดลอกออก ซึ่งบางทีอาจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการสูญเสียการมองมองเห็นอย่างหนักได้ โดยพังผืดดังที่ได้กล่าวมาแล้วอาจเกิดขึ้นจากการอักเสบ การรับเชื้อ การผ่าตัด หรือการได้รับบาดเจ็บที่ดวงตา รวมทั้งอาการหน้าจอประสาทตาลอกประเภทนี้มักเกิดขึ้นในคนเป็นเบาหวานที่มีสภาวะโรคเบาหวานขึ้นตาอย่างหนัก หรือเส้นเลือดในหน้าจอประสาทตากำเนิดความย่ำแย่

Exudative Detachment (หน้าจอประสาทตาลอกที่ไม่มีรูขาด)

มีสาเหตุมาจากการมีของเหลวรั่วไหลออกมาจากเส้นโลหิตในหน้าจอประสาทตาแล้วสะสมอยู่รอบๆใต้จอตา ซึ่งบางทีอาจเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคจำพวกอื่นๆยกตัวอย่างเช่น ความดันโลหิตสูงอย่างหนัก โรคมะเร็งที่ข้างหลังหน้าจอประสาทตา ภาวการณ์ม่านตาอักเสบบางประเภท ฯลฯ

ดังนี้ Retinal Detachment สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่ว่าอาจมีแนวโน้มกำเนิดกับคนที่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงบางประการมากยิ่งกว่า อย่างเช่น คนวัยชรา คนที่มีสายตาสั้นเป็นอย่างมาก คนที่มีประวัติคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเคยมีอาการป่วยเป็นสภาวะนี้ คนที่ได้รับบาดเจ็บรอบๆดวงตา คนที่เคยผ่าตัดต้อกระจกตา คนที่เคยมีลักษณะอาการนี้มาก่อน และก็คนที่มีอาการป่วยเป็นเบาหวาน ฯลฯ