in

การรักษาจอประสาทตาลอก (Retinal Detachment)

ถ้าเกิดมีลักษณะอาการ Retinal Detachment คนไข้มักจะต้องเข้ารับการดูแลและรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งการดูแลและรักษาทำเป็นหลายแนวทาง โดยหมอจะเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับลักษณะและก็ความร้ายแรงของอาการ ดังต่อไปนี้

การส่องแสงเลเซอร์ (Photocoagulation)

หมอจะใช้เลเซอร์ยิงผ่านตาเข้าไปยังรูม่านตา ซึ่งเลเซอร์อาจจะก่อให้กำเนิดคราบไหม้บริเวณหน้าจอประสาทตาแล้วเชื่อมหน้าจอประสาทตาให้ใกล้กับเยื่อดังเดิม

การใช้ความเย็นจี๋รอบๆที่มีการฉีกให้ขาดของเรตินา (Cryopexy)

หมอจะใช้เครื่องใช้ไม้สอยจี๋จากด้านนอกเข้าไปสู่รอบๆที่เกิดรอยโรคในดวงตา โดยความเย็นจะก่อให้กำเนิดรอยแผลที่ช่วยยึดหน้าจอประสาทตาให้ชิดกันอย่างเดิม

การฉีดก๊าซ (Retinopexy)

ใช้สำหรับคนป่วยที่หน้าจอประสาทตาฉีกให้ขาดเพียงนิดหน่อย โดยหมอจะฉีดก๊าซเข้าไปในตา เพื่อดันให้หน้าจอประสาทตาที่หลุดลอกกลับไปสู่ฝาผนังของดวงตาได้แก่เดิม เมื่อหน้าจอประสาทตากลับเข้าที่เข้าทางเดิมแล้ว หมอจะใช้การเครื่องใช้ไม้สอยจักจี้เย็นเพื่อช่วยปิดรูหรือรอยฉีกในรอบๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

การผ่าตัดน้ำวุ้นตา (Vitrectomy)

มักใช้กับคนไข้ที่มีหน้าจอประสาทตาฉีกจนขาดขนาดใหญ่ ซึ่งหมอจะใช้วัสดุขนาดเล็กเพื่อกำจัดเส้นเลือด เยื่อ รอยแผลที่มีความผิดธรรมดา รวมทั้งวุ้นในตาบางส่วน แนวทางนี้บางทีอาจใช้คู่กับการดูแลรักษาด้วยการเปล่งแสงเลเซอร์ การฉีดก๊าซ หรือการผ่าตัดหน้าจอประสาทตาด้วย

การผ่าตัดหน้าจอประสาทตา (Scleral Buckling)

ใช้รักษาคนป่วยที่มีลักษณะอาการร้ายแรง เพื่อปิดรูที่เกิดขึ้นมาจากการฉีกขาดแล้วก็ลดแรงดึงของวุ้นตาที่มีต่อหน้าจอประสาทตา โดยจะใช้อุปกรณ์มาหนุนที่รอบนอกของดวงตาเพื่อช่วยดันให้ฝาผนังดวงตากลับมาใกล้กับหน้าจอประสาทตา ซึ่งหมอบางทีอาจใช้การเลเซอร์หรือการจี้ด้วยความเย็นช่วยปิดรอยฉีกให้ขาดพร้อมกันไปด้วย