in

ภาวะแทรกซ้อนของจอประสาทตาลอก (Retinal Detachment)

ภาวะแทรกซ้อนของ Retinal Detachment บางทีอาจขึ้นกับความร้ายแรงของอาการรวมทั้งความรวดเร็วสำหรับเพื่อการรักษา โดยคนไข้บางรายบางทีอาจหายดีได้โดยไม่กำเนิดปัญหาอื่นๆตามมาถ้าหากหน้าจอประสาทตามิได้รับความทรุดโทรม แม้กระนั้นถ้าเกิดหน้าจอประสาทตาเสียหายและไม่ได้รับการดูแลรักษาในทันทีทันใด อาจส่งผลให้เกิดภาวะสอดแทรกอย่างการมองมองเห็นคลุมเครือ หรือกำเนิดความผิดพลาดทางการแลเห็นอย่างหนักได้