in

ฉี่ไม่ออก (Urinary Retention)

ฉี่ไม่ออก (Urinary Retention) เป็นสภาวะที่ไม่อาจจะขับฉี่ได้ตามธรรมดาถึงแม้ว่ารู้สึกเจ็บปวดเยี่ยวมากมายหรือบางทีอาจจำต้องใช้เวลาเบ่งเยี่ยวเป็นเวลายาวนานกว่าจะออก ในรายที่เป็นไม่ร้ายแรงยังปัสสาวะได้ตามธรรมดา แต่ว่ามักถ่ายได้ไม่สุด ทำให้น้ำเยี่ยวนิดหน่อยค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ