in

สาเหตุของอาการฉี่ไม่ออก (Urinary Retention)

อาการฉี่ไม่ออกกำเนิดได้จากหลายส่วน โดยมูลเหตุที่พบมากมีดังนี้

ท่อเยี่ยวตัน เป็นต้นเหตุหลักของอาการฉี่ไม่ออก บางทีอาจกำเนิดได้จากโรคหรือความเปลี่ยนไปจากปกติบางสถานการณ์จนถึงเบาๆมีการสะสมแล้วก็ตัน ก็เลยทำให้ร่างกายไม่สามารถที่จะระบายน้ำเยี่ยวออกมาจากร่างกายได้ตามธรรมดา ตัวอย่างเช่น

 • ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia:BPH) เป็นต้นเหตุที่พบได้บ่อยในเพศชาย ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 50-60 ปี
 • อวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานหย่อนยาน (Genitourinary Prolapse) เจอได้ในเพศหญิง
 • ท่อฉี่ตีบแคบ (Urethral Stricture)
 • ท้องผูก
 • นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
 • ความไม่ปกติของฝาผนังช่องคลอดข้างหน้าหย่อนยาน หรือกระเพาะปัสสาวะยื่นห้อย (Cystocele)
 • ลำไส้ส่วนปลายหย่อน (Rectocele)
 • เนื้องอกหรือโรคมะเร็งบางจำพวก บางทีอาจเกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะหรือท่อฉี่
 • เป็นอาการข้างหลังการผ่าตัด ซึ่งอาการจะดีภายหลังสิ้นฤทธิ์ยาชา

ระบบประสาท เกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากระบบประสาทที่ควบคุมรูปแบบการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและก็หูรูดเยี่ยวกำเนิดความไม่ดีเหมือนปกติ ก็เลยไม่ส่งสัญญาณไปยังกล้ามกระเพาะปัสสาวะให้บีบตัวรวมทั้งหูรูดเยี่ยวคลายตัว เมื่อรู้สึกเจ็บปวดฉี่ก็เลยทำให้เยี่ยวไม่ออก บางทีอาจกำเนิดได้จากหลายกรณี เป็นต้นว่า

 • เบาหวาน
 • โรคเส้นเลือดสมอง
 • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือโรคเอ็มเอส (Multiple Sclerosis:MS)
 • อาการบาดเจ็บรอบๆอุ้งเชิงกราน
 • โรคที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างจากปกติของระบบประสาทส่วนที่เกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่เกิด อาทิเช่น ความเปลี่ยนไปจากปกติของเส้นประสาทไขสันหลัง (Spina Bifida)
 • พิษจากโลหะหนัก
 • การคลอดลูกทางช่องคลอด

การใช้ยา การกินหรือใช้ยาบางจำพวกบางทีอาจก่อกวนแนวทางการทำงานของเส้นประสาทที่เป็นตัวส่งสัญญาณไปยังกระเพาะปัสสาวะรวมทั้งต่อมลูกหมาก เป็นต้นว่า

 • ยารักษาอาการไม่มีชีวิตชีวาบางตัว โดยยิ่งไปกว่านั้นยากลุ่มตรีไซคลิก (Tricyclic Antidepressants:TCA)
 • ยาคลายกล้าม ยกตัวอย่างเช่น ยาไดอะซีแพม (Diazepam) ยาบาวัวลเฟน (Baclofen)
 • ยาในกรุ๊ปแอนตี้มัสติดอยู่รินิก (Antimuscarinic Drug) หรือยาลดอาการบีบเกร็ง (Antispasmodic Drug) สำหรับทุเลาลักษณะของการปวดท้อง ลดการยุบเกร็งของกล้าม ยารักษาสภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (Overactive Bladder) หรือภาวการณ์กลั้นเยี่ยวมิได้ ตัวอย่างเช่น ยาออกซีบิวไทนิน (Oxybutynin) ยาไฮออสไซยามีน (Hyoscyamine)
 • ยากลุ่มแก้แพ้ ลดน้ำมูก หรือยาต่อต้านแอนติฮิสตามีน ได้แก่ ยาเอฟีดรีน (Ephedrine) ยาคลอเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ยาไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) ยาเฟกโซเฟนาดีน (Fexofenadine)

กล้ามกระเพาะปัสสาวะเหน็ดเหนื่อย อายุที่เยอะขึ้นทำให้กล้ามของกระเพาะปัสสาวะเสื่อมไปตรงเวลา ก็เลยไม่อาจจะบีบตัวได้เต็มกำลังหรือนานพอให้น้ำเยี่ยวไหลลงไปยังท่อเยี่ยว เพื่อขับออกสู่ร่างกาย ซึ่งพบได้บ่อยได้หลายครั้งในกรุ๊ปผู้สูงวัย