in

การวินิจฉัยอาการฉี่ไม่ออก (Urinary Retention)

พื้นฐานหมอไต่ถามอาการไม่ดีเหมือนปกติของการปัสสาวะ การใช้ยา ประวัติความเป็นมาทางหมออื่นๆแล้วก็การตรวจสุขภาพ โดยลูบคลำรอบๆท้องตอนล่างเพื่อมองขนาดของกระเพาะปัสสาวะและก็ไตว่ามีขนาดใหญ่ไม่ดีเหมือนปกติใดไหม แม้เป็นเพศชายจำเป็นที่จะต้องตรวจต่อมลูกหมากแล้วก็สำหรับเพศหญิงจะมีการตรวจด้านใน

ข้างหลังการตรวจสุขภาพพร้อมกันกับการไต่ถามเรื่องราวทางด้านการแพทย์จนกระทั่งรู้ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการ หมอจะพินิจพิเคราะห์การตรวจเพิ่มเติมอีกตามสาเหตุด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของแต่ละคน ตัวอย่างเช่น

  • การประเมินจำนวนฉี่ที่หลงเหลือ (Post-Voiding Residual Volume) เป็นการตรวจจำนวนน้ำเยี่ยวที่หลงเหลือด้านในกระเพาะปัสสาวะ บางทีอาจใช้การตรวจอัลตราซาวด์หรือการใช้หลอดสวน (Catheter) ผ่านท่อเยี่ยวเข้าไปในกระเพาะฉี่
  • การส่องกล้องฟุตบาทเยี่ยว (Cystoscopy) หมอจะใส่กล้องถ่ายภาพขนาดเล็กที่เรียกว่า Cystoscope เข้าไปทางท่อเยี่ยวมองความแปลกของระบบทางเท้าฉี่ โดยจะต้องทำร่วมกับการใช้ยาชาหรือยาสลบ เพื่อมองว่ามีการตันส่วนไหนกระทั่งไม่สามารถที่จะปัสสาวะออกได้หมด ท่อเยี่ยวตีบแคบหรือกำเนิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่า
  • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือซีทีสแกน (CT-scan) เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีของอวัยวะที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางเท้าฉี่ คนเจ็บจำเป็นต้องกลืนหรือฉีดสารทึบรังสีไปสู่ร่างกาย เพื่อเห็นภาพได้แน่ชัดในขณะถ่ายรูปทางรังสี ซึ่งบางทีอาจช่วยทำให้รู้ต้นเหตุของอาการฉี่ไม่ออก ยกตัวอย่างเช่น กำเนิดนิ่วในทางเดินเยี่ยว เนื้องอก หรือถุงน้ำ
  • การตรวจการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging: MRI) เป็นการถ่ายรูปอวัยวะหรือเยื่อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงและก็ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเพื่อการประเมินผลภาพ โดยจะใช้สำหรับเพื่อการตรวจต่อมลูกหมาก ท่อเยี่ยว แล้วก็กระเพาะปัสสาวะ คนป่วยจำต้องกลืนหรือฉีดสารทึบแสงสว่างก่อนที่จะมีการตรวจเหมือนกับการตรวจซีทีสแกน เพื่อมองเห็นเนื้อหาของภาพได้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้ตรวจคนที่ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือมีส่วนประกอบของโลหะภายในร่างกาย
  • การตรวจวิชาพลศาสตร์ระบบทางเท้าเยี่ยว (Urodynamic Study) เป็นการตรวจตราแนวทางการทำงานของกระเพาะปัสสาวะรวมทั้งท่อเยี่ยวว่าปกติหรือเปล่า เพื่อวัดแรงกดดันของกระเพาะปัสสาวะหรืออัตราความเร็วขณะที่คนเจ็บฉี่
  • การตรวจคลื่นกระแสไฟฟ้ากล้ามหรืออีเอ็มจี (Electromyography) เป็นการตรวจทานการนำกระแสไฟฟ้าของเส้นประสาท กล้าม แล้วก็หูรูดของกระเพาะปัสสาวะ โดยจะติดตัวรับสัญญาณพิเศษที่ผิวหนังในตำแหน่งใกล้กับท่อเยี่ยวรวมทั้งทวารหนัก หรือบางทีอาจใช้ใส่เข้าไปทางท่อฉี่หรือทางทวารหนัก เพื่อรับไฟฟ้าที่ตอบกลับมา ทำให้หมอรู้ได้ว่าเส้นประสาทหรือกล้ามส่วนนี้ดำเนินการได้ปกติไหม
  • การตรวจอื่นๆ อย่างเช่น การวิเคราะห์เลือด มองแนวทางการทำงานของไตหรือการได้รับเชื้อ การตรวจฉี่มองความไม่ปกติของสารภายในร่างกาย