in

อาการช็อก (Shock)

ช็อกเป็นภาวการณ์อันตรายที่ควรจะไปพบหมอโดยทันที คนที่เกิดภาวะนี้ความดันเลือดจะลดลดลงอย่างหนัก และก็บางทีอาจเจออาการได้หลายลักษณะ ขึ้นกับต้นเหตุรวมทั้งชนิดของภาวการณ์ช็อก อาการที่พบได้มากมีดังนี้

 • ชีพจรเต้นเร็วแม้กระนั้นค่อย หรือบางรายบางทีอาจไม่เต้น
 • หัวใจเต้นเร็วไม่ดีเหมือนปกติ
 • หายใจตื้นรวมทั้งเร็ว
 • หน้ามืดหัว หน้ามืด
 • ตัวซีดเผือดรวมทั้งเย็น
 • ตาไม่กะพริบ ตาโพลง
 • เจ็บแน่นหน้าอก
 • อ้วก
 • รู้สึกงงเต็ก กังวล
 • เยี่ยวน้อยหรือเปล่ามีเยี่ยว
 • อยากกินน้ำแล้วก็ปากแห้ง
 • ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • ความรู้สึกตัวน้อยลงหรือสลบ
 • เหงื่อซึมมากมาย
 • นิ้วแล้วก็ปากบวม