in

ภาวะแทรกซ้อนของภาวะช็อก (Shock)

คนที่เกิดภาวะช็อกรวมทั้งรักษาช้าอาจจะก่อให้อวัยวะบางสิ่งดำเนินงานไม่ปกติอย่างยั่งยืน ทุพพลภาพ หรือบางทีอาจเสียชีวิต ขึ้นกับต้นเหตุที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดภาวการณ์ช็อก ดังเช่น สภาวะช็อกจากการขาดเลือดและก็เกลือแร่บางทีอาจทำลายไตและก็สมอง กำเนิดแผลที่มีเนื้อตายรอบๆแขนหรือขา อาจมีภาวการณ์หายใจล้มเหลวกระทั่งจำต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ รวมทั้งแม้มิได้รับการดูแลและรักษาอย่างทันการอาจจะส่งผลให้เสียชีวิตได้ นอกเหนือจากนั้น คนที่มีโรคประจำตัวอาจมีการเสี่ยงสำหรับการเกิดภาวะสอดแทรกมากยิ่งกว่าคนธรรมดา