in

ช้ำ (Bruise)

บอบช้ำ (Bruise) เป็นการบาดเจ็บรอบๆผิวหนัง เนื่องด้วยเส้นเลือดฝอยแตกกระทั่งกำเนิดเลือดสะสมอยู่ใต้ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังกลายเป็นสีคล้ำ รอยฟกช้ำเป็นอาการที่มักพบ รวมทั้งเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่ พวกเราควรจะรู้ขั้นตอนการรักษาที่สมควร โดยสังเกตว่ารอยฟกช้ำที่เกิดขึ้นมีความร้ายแรงและก็จำเป็นที่จะต้องไปพบหมอไหม