in

การวินิจฉัยตับอักเสบ (Hepatitis)

ภาวการณ์ตับอักเสบบางทีอาจตรวจเจอได้จากการตรวจร่างกายรายปีแล้วพบว่ามีค่าโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีตับสูงเปลี่ยนไปจากปกติ หรือมีลักษณะของตับอักเสบ โดยในพื้นฐานเมื่อไปพบหมอ หมอจะซักเรื่องราวป่วยไข้ เพื่อประเมินการเสี่ยงที่อาจส่งผลให้กำเนิดโรค รวมทั้งตรวจสุขภาพรอบๆท้อง มองว่าผู้เจ็บป่วยมีลักษณะอาการซึ่งรู้สึกเจ็บหรือเจ็บท้องรอบๆใต้ชายโครงทางด้านขวาไหม แล้วตรวจค้นอาการตับโต และก็อาจมีการทดลองอื่นๆเพื่อวิเคราะห์ตับอักเสบร่วมด้วย ได้แก่

  • การวิเคราะห์เลือด เพื่อตรวจการดำเนินงานของตับ ถ้าเกิดพบว่ามีโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีตับจำนวนมาก บางทีอาจแสดงถึงความทรุดโทรมในตับหรือตับปฏิบัติงานผิดปกติ แม้กระนั้นแม้หมออยากตรวจเพิ่มเติมอีกเพื่อหาที่มาของตับอักเสบ บางทีอาจใช้ชุดตรวจอื่นๆตัวอย่างเช่น ตรวจสารต้านทานภูมิต้านทาน เพื่อหาที่มาของตับอักเสบจากเชื้อไวรัส หรือตรวจการสนองตอบของระบบภูมิต้านทานต่อต้านตัวเอง ฯลฯ
  • การตรวจอัลตราซาวด์ คือการใช้คลื่นเสียงสร้างภาพอวัยวะภายในท้อง เพื่อมองรูปแบบของตับ ขนาดของตับ ความย่ำแย่ของตับ เนื้องอกในตับ ความแปลกของถุงน้ำดี และก็ระดับของเหลวด้านในท้อง
  • การตรวจชิ้นเนื้อ หมอบางทีอาจใช้อัลตราซาวด์เพื่อนำทาง แล้วเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อจากตับด้วยการใช้เข็มจิ้มผ่านทางผิวหนัง เพื่อตรวจค้นความผิดแปลกของเซลล์รวมทั้งการอักเสบของตับในห้องทดลองถัดไป