in

การวินิจฉัยตับโต (Hepatomegaly)

ในพื้นฐานหมอจะถามไถ่อาการ หลังจากนั้นก็เลยตรวจสุขภาพด้วยการคลำและก็สัมผัสท้องเพื่อมองว่าตับของคนเจ็บมีขนาดใหญ่เปลี่ยนไปจากปกติไหม ถ้าเกิดสงสัยว่ามีสภาวะตับโต หมอบางทีอาจใช้ขั้นตอนการตรวจอื่นๆวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี้

การพิสูจน์เลือด เพื่อตรวจทานค่าโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีตับว่ามีความผิดธรรมดาหรือเปล่า ตรวจค้นเชื้อไวรัสที่บางทีอาจเป็นต้นเหตุของอาการตับโต และบางทีอาจตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดด้วย

การถ่ายรูปทางรังสี อย่างเช่น อัลตราซาวด์ ซีทีสแกน รวมทั้งการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กสแกน ฯลฯ ซึ่งเป็นการถ่ายรูปด้วยคลื่นเสียง รังสี รวมทั้งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อหมอสามารถแลเห็นความไม่ปกติของอวัยวะในท้องแล้วก็รอบๆตับ

การเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ คือการใช้เข็มขนาดเล็กเจาะผ่านผิวหนังเข้าไปเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างเยื่อจากตับ แล้วส่งไปเพื่อทำการตรวจใส่ความเปลี่ยนไปจากปกติในห้องทดลองถัดไป