in

ตาขี้เกียจ (Amblyopia/Lazy Eye)

ตาเกียจคร้าน (Amblyopia/Lazy Eye) เป็น โรคทางสายตาที่ทำให้ดวงตาเห็นภาพได้ไม่ชัดแจ้ง ถ้าเกิดมิได้รับการดูแลและรักษาที่ถูกจะทำให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการแลเห็นลดน้อยลงและก็ตาบอดถาวรในอนาคต ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับดวงตาด้านเดียว แม้กระนั้นบางรายบางทีอาจเจอได้อีกทั้ง 2 ข้าง ซึ่งโรคนี้ชอบปรากฏในเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี เพราะเป็นช่วงๆที่มีความเจริญทางการเห็น