in

การวินิจฉัยตาขี้เกียจ (Amblyopia/Lazy Eye)

หมอจะตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจตาอย่างพิถีพิถันแล้วก็วัดสายตา เพื่อตรวจว่าไม่มีสิ่งบังแสงสว่างที่จะส่องไปสู่แก้วตา ดวงตาทั้งยัง 2 ข้างแลเห็นได้ปกติ และก็การเคลื่อนไหวของดวงตาปกติ ซึ่งเคล็ดลับสำหรับเพื่อการตรวจต่างๆจะขึ้นกับอายุของเด็กเป็นหลัก ถ้าเป็นเด็กที่มีลักษณะตาเขหรือตาเหล่ กุมารแพทย์บางครั้งอาจจะส่งให้หมอรักษาตาเด็ก ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการวัดสภาวะตาเหล่หรือตาเขโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อคุ้มครองการเกิดตาขี้คร้านจนถึงยากต่อการดูแลรักษา

นอกจากนั้น ยังมีการตรวจด้านอื่นๆเสริมเติมในเรื่องที่พบว่าผลของการตรวจสายตาปกติ แม้กระนั้นสงสัยว่าอาจมีโรคแอบซ่อนอยู่ ได้แก่ ซีคราว สแกน (CT Scan) การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (MRI) การตรวจค้นจุดรั่วด้วยการฉีดสีฟลูออเรสซีน (Fluorescein Angiography) เพื่อมองความผิดแปลกของหน้าจอประสาทตา การตรวจทางสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology Study) การถ่ายรูปของหน้าจอประสาทตา (Spectral-Domain Optical Coherence Tomography: SD-OCT)