in

ภาวะแทรกซ้อนของอาการตาบอดกลางคืน (Night Blindness)

เพราะเหตุว่าคนที่มีลักษณะอาการตาบอดค่ำคืนจะเจอปัญหาการเห็นในเวลากลางคืน ก็เลยอาจก่อให้เสี่ยงเจอปัญหาหัวข้อการขับขี่รถในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่บ่อยนักของแสงสว่างจากไฟหน้ารถยนต์รวมทั้งแสงสว่างจากไฟถนนกลางทาง โดยเหตุนั้น คนที่มีลักษณะตาบอดยามค่ำคืนควรจะเลี่ยงการขับรถยนต์ในช่วงเวลาค่ำคืน เพื่อลดการเสี่ยงสำหรับเพื่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยคนเจ็บบางทีอาจวิงวอนจากคนภายในครอบครัว สหาย หรือใช้บริการรถประจำทางสาธารณะแทน