in

การวินิจฉัยอาการตามัว (Blurred Vision)

หมอหรือหมอรักษาสายตาอาจจะเริ่มขั้นตอนวิเคราะห์ด้วยการไต่ถามเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้น โดยบางทีอาจรวมถึงความเป็นมาความแปลกหรือโรคที่เกี่ยวกับดวงตาในครอบครัวของคนเจ็บ แล้วจึงเริ่มทดลองความรู้ความเข้าใจสำหรับการแลเห็นของคนเจ็บ ซึ่งอาจมีแนวทางการดังนี้

  • การใช้ Slit-lamp หรือกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาจำพวกลำแสงแคบ หมอจะขอให้ผู้เจ็บป่วยวางคางลงบนกล้องจุลทรรศน์ และก็ตรวจสอบส่วนประกอบของดวงตา ซึ่งช่วยทำให้รู้ว่าดวงตาสามารถดำเนินงานหรือสนองตอบได้อย่างเหมาะควรหรือเปล่า หมอบางทีอาจใช้ยาชาหยอดตา และก็ยาหยอดตาที่มีสี เพื่อตรวจตราความแตกต่างจากปกติที่เกิดขึ้นอยู่กับกระจกตา และก็ยังช่วยสำหรับการวัดความดันดวงตา
  • การตรวจสายตา หมอบางทีอาจใช้เครื่องตวงสายตาหรือแผ่นวัดสายตา โดยขอให้ผู้เจ็บป่วยอ่านตัวหนังสือหรือจำนวนบนแผ่นวัดสายตา เพื่อตรวจทานว่าคนเจ็บต้องใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์เพื่อปรับปรุงความแปลกของดวงตาหรือเปล่า
  • การตรวจความดันดวงตา หมอจะวัดความดันดวงตาโดยใช้ยาหยอดตารวมทั้งเครื่องตวงความดันดวงตา โดยผู้เจ็บป่วยจำเป็นต้องเปิดตาให้กว้างขึ้นรวมทั้งหายใจตามเดิมระหว่างการวิเคราะห์ บางครั้ง หมอบางทีอาจใช้เครื่องวัดความดันด้านในดวงตาสำหรับการวิเคราะห์
  • การวิเคราะห์เลือด คนเจ็บบางทีอาจจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการพิสูจน์เลือดเพื่อนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว หรือวิเคราะห์แบคทีเรียในกระแสโลหิต ในกรณีที่อาการตามัวมีความร้ายแรงจนถึงบางทีอาจติดเชื้อโรคได้