in

การรักษาอาการตามัว (Blurred Vision)

คนป่วยควรจะเจอหมอถ้ามีลักษณะอาการตามัวเพื่อรับการดูแลรักษาที่สมควร ซึ่งอาจมีแนวทางแตกต่างกันไปตามสิ่งที่ทำให้เกิดการเกิดอาการหรือความจำกัดต่างๆในแต่ละคน อาทิเช่น

  • การใส่แว่นสายตา คนป่วยบางทีอาจจะต้องสวมแว่นตาเพื่อแลเห็นได้กระจ่างขึ้น
  • การดูแลรักษาแบบโมโนวิชั่น (Monovision) หรือเบลนด์วิชั่น (Blended Vision) ความรู้ความเข้าใจสำหรับการแลเห็นของดวงตา 2 ข้างมักมีความต่างแล้วก็ย่ำแย่ตามช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกัน ผู้เจ็บป่วยบางทีอาจเลือกใส่คอนแทคเลนส์ที่มีค่าสายตาแตกต่างเพื่อช่วยทำให้ประสาทตาสามารถปรับระยะจุดโฟกัสของการมองมองเห็นทั้งยังในระยะใกล้รวมทั้งไกลได้ โดยใส่คอนแทคเลนส์สำหรับเพื่อการแลเห็นระยะไกลข้างหนึ่ง แล้วก็ระยะใกล้อีกข้างหนึ่ง
  • เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด อาการตามัวอาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะระดับน้ำตาลน้อยลง คนป่วยก็เลยบางทีอาจจำต้องทานอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลที่ออกฤทธิ์เร็ว ดังเช่นว่า ทอฟฟี่ น้ำผลไม้ หรือเดกซ์โทรสอัดเม็ด ฯลฯ
  • การผ่าตัด ถ้าอาการตามัวมีต้นเหตุจากโรคต้อกระจก การผ่าตัดเพื่อแปลงเลนส์ตาอาจมีสิ่งที่มีความต้องการ