in

ตาเหล่ (Strabimus)

ตาเข (Strabimus) เป็นปัญหาเกี่ยวกับแลเห็นอย่างหนึ่ง ซึ่งตาอีกทั้ง 2 ข้างไม่ดูไปในทำนองเดียวกัน เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะแรกกำเนิดและก็เป็นเด็กตัวเล็กๆ ถ้ากำเนิดในคนแก่จะก่อให้เห็นภาพซ้อน (Diplopia) รวมทั้งหากกับเด็กจะนำมาซึ่งการก่อให้เกิดสภาวะตาเกียจคร้าน (Amblyopia) ซึ่งลักษณะการทำงานของสมองจะไม่รับแล้วก็แปรผลข้อมูลที่ได้มาจากภาพของตาข้างที่อ่อนแอกว่าเห็น

โดยทั่วไปแล้ว กล้ามที่ชิดกับดวงตาแต่ละข้างนั้นจะปฏิบัติงานผสานกันเพื่อดวงตาทั้งยัง 2 ข้างขยับเขยื้อนไปในทำนองเดียวกัน ถ้ากล้ามของดวงตาแต่ละข้างไม่อาจจะดำเนินการเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวให้ไปในทำนองเดียวกันได้ ก็จะเป็นเหตุให้เกิดการตาเข แล้วก็สมองบางทีอาจไม่สามารถที่จะรวมภาพที่ตาแต่ละข้างแลเห็นเข้าด้วยกันได้ ตาเขสามารถจัดหมวดหมู่ได้ตามลักษณะหรือแนวทางการมองของดวงตา ดังต่อไปนี้

  • ตาเหล่เข้าภายใน (Esotropia) เป็นภาวการณ์ที่ดวงตาเขยื้อนเข้ามาข้างในรอบๆดั้งจมูก บางโอกาสบางทีอาจเรียกตาเขรูปแบบนี้ว่าตาขี้คร้าน (Amblyopia) ซึ่งเจอได้ในเด็ก นอกจากนั้น คนที่มีสายตายาวมากมายและก็ใช้สายตาเพ่งสิ่งต่างๆมักเกิดภาวะตาเหล่เข้าข้างในจากการเล็ง (Accommodative Esotropia) ซึ่งเป็นรูปแบบของดวงตาเขยื้อนเข้ามาหากัน เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการจ้องมองดูสิ่งต่างๆมากมายจนกระทั่งดวงตาเขยื้อนมาชนกัน นำมาซึ่งการทำให้สูญเสียการควบคุมการมองภาพแบบธรรมดาด้วยตา 2 ข้าง (Binocular) และก็บางทีอาจก่อให้เกิดการเกิดตาเหล่เข้าข้างใน
  • ตาเหล่ออกนอก (Exotropia) เป็นสภาวะที่ดวงตาเขยื้อนมองออกข้างๆ มักเกิดขึ้นตอนนอนฝันหวานหรืออ่อนล้า โดยจะกำเนิดเป็นช่วงๆแล้วก็กำเนิดถี่ขึ้นไปเรื่อยนอกเหนือจากนั้น แม้ดวงตาอีกทั้ง 2 ข้างไม่อาจจะดำเนินงานผสานกันได้เมื่อจะต้องมองดูสิ่งที่อยู่ใกล้ๆโดยตาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเบนออกนอกก่อน เรียกว่าสภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Convergence Insufficiency)
  • ตาเขขึ้นบน (Hypertropia) รวมทั้งตาเขลงด้านล่าง (Hypotropia) ลักษณะตาเขทั้งยัง 2 แบบนี้เป็นผลมาจากการที่แกนสายตามองดูขึ้นบนหรือลงข้างล่างอยู่เสมอเวลา โดยเรียกรูปแบบของตาเขตามแนวทางที่ดวงตาถูกตรึงให้มองดู จัดเป็นอาการตาเขที่เจอได้น้อยกว่าตาเขแบบมองออกข้างหรือเขยื้อนมาชนกัน มักกำเนิดกับเด็กโตหรือคนแก่แล้ว อาการตาเขรูปแบบนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งของหัว ซึ่งจำนวนมากแล้วมักเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อตา Superior Oblique