in

สาเหตุของตาเหล่ (Strabimus)

กล้ามที่อยู่รอบดวงตาแต่ละข้างทำงานด้วยกัน เพื่อช่วยทำให้ดวงตาทั้งยัง 2 ข้างสามารถดูข้าวของเช่นเดียวกันหรือดูไปในทำนองเดียวกันได้ คนที่ตาเขนั้นมีเหตุมาจากการที่กล้ามรอบดวงตาไม่สามารถที่จะทำงานด้วยกันได้ ทำให้ดวงตาข้างหนึ่งมองดูของสิ่งหนึ่งอยู่ ส่วนตาอีกข้างมองดูไปที่ของอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อภาพที่รับทราบผ่านดวงตาแต่ละข้างถูกส่งไปยังสมอง จะมีผลให้สมองงงงวย แล้วก็สำหรับเด็กตัวเล็กๆ สมองบางทีอาจไม่รับทราบไหมแปรผลของภาพที่ส่งมาจากดวงตาที่อ่อนแอกว่า ที่มาของการเกิดตาเขสามารถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้

สิ่งที่ทำให้เกิดตาเขที่เกิดในเด็ก จำนวนมากแล้ว ต้นเหตุของตาเขที่เกิดกับเด็กยังไม่ปรากฏชัด เด็กที่ตาเขเกินครึ่งหลายรายมักเกิดภาวะดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วภายหลังกำเนิด โดยจะเป็นเพียงแค่ตอนหนึ่งแค่นั้น ซึ่งเรียกว่าสภาวะตาเหล่โดยกำเนิด (Congenital Strabismus) รวมทั้งภาวการณ์นี้จะมีผลต่อการควบคุมกล้ามดวงตา ไม่กระทบต่อการมองมองเห็น

แม้กระนั้น ยังปรากฏโรคอันตรายอื่นๆที่เด็กมีลักษณะตาเขได้ ดังต่อไปนี้

 • โรคเอเพิร์ท (Apert Syndrome)
 • โรคสมองทุพพลภาพ (Cerebral Palsy: CP)
 • โรคเหือดโดยกำเนิด (Congenital Rubella)
 • เนื้องอกเส้นเลือดประเภทฮีแมงจิโอมา (Hemangioma) หรือปานแดง ถ้าเกิดกำเนิดเนื้องอกประเภทนี้ใกล้รอบๆดวงตาตอนที่เป็นเด็กแบเบาะ
 • โรคอินคอนติเตียนเนนเทีย พิกเมนไท ซินโดรม (Incontinentia Pigmenti Syndrome) ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมโรคหนึ่งที่มีผลต่อผิวหนัง เส้นผม ฟัน เล็บ และก็ระบบประสาท
 • กรุ๊ปอาการนูแนน (Noonan Syndrome)
 • โรคพราเดอร์-วิลลี่ ซินโดรม (Prader-Willi Syndrome)
 • โรคหน้าจอประสาทตาแตกต่างจากปกติในเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด (Retinopathy of Prematurity: ROP) หรือภาวการณ์อาร์โอพี
 • โรคมะเร็งเรตินาในเด็ก (Retinoblastoma)
 • โรคสมองได้รับบาดเจ็บจากการกระทบหรืออุบัติเหตุ (Traumatic Brain Injury)
 • โครโมโซมคู่ที่ 18 เกินมา 1 โครโมโซม (Trisomy 18)

ต้นเหตุตาเขที่เกิดในคนแก่ ผู่ใหญ่ที่ตาเขอาจเป็นเพราะมูลเหตุต่อแต่นี้ไป

 • สภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยง (Stroke) จัดเป็นต้นเหตุหลักที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดตาเขในคนแก่
 • สมองได้รับบาดเจ็บจากการชนหรืออุบัติเหตุ ทำให้เส้นประสาทออคิวโลมอเตอร์ (Oculomotor) ได้รับความเสื่อมโทรม หรือได้รับการกระทบสะเทือนที่กล้ามรอบๆเบ้าตาโดยตรง
 • ภาวการณ์สูญเสียการมองมองเห็นจากโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับตาหรือได้รับบาดเจ็บที่ดวงตา
 • เนื้องอกที่ตาหรือในสมอง
 • โรคคอพอกตาโปนหรือโรคเกรฟส์ (Graves’ Disease) ที่บางทีอาจพบมาก
 • โรคที่เกิดขึ้นและมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามรวมทั้งระบบประสาท จัดเป็นต้นเหตุที่พบมาก
 • โรคโบทูลิซึม (Botulism)
 • กรุ๊ปอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barré Syndrome: GBS)
 • ได้รับพิษบางชนิด
 • โรคเบาหวาน