in

การวินิจฉัยตาเหล่ (Strabimus)

เด็กตัวเล็กๆที่เกิดอาการตาเขจะได้รับการตรวจเพื่อวิเคราะห์ โดยหมอจะตรวจดวงตาของเด็กว่าดูไปยังข้าวของอย่างใดอย่างหนึ่งในแนวทางเดียวกันไหม ดังนี้ หมอบางทีอาจปิดตาเด็กครั้งละข้างแล้วก็ให้มองดูของสิ่งหนึ่ง เพื่อมองว่าดวงตาข้างใดที่เบนเข้าหรือเบนออกแล้วก็เบนมากมายน้อยเท่าใด โดยการตรวจนี้ยังช่วยวิเคราะห์อาการตาขี้คร้านซึ่งบางทีอาจเกิดขึ้นร่วมกับตาเขด้วย โดยปกติ การตรวจตาเด็กตัวเล็กๆมักทำในระหว่างที่เด็กอายุ 3-5 ปี หรือบางทีอาจเร็วกว่านั้นสำหรับเด็กบางราย แม้กระนั้น ถ้าเกิดพบว่าเด็กมีความผิดธรรมดาเกี่ยวกับการมองมองเห็น ไม่ว่าอายุเท่าไร ก็สามารถพาไปพบหมอเพื่อรับการตรวจได้

นอกเหนือจากนี้ การตรวจตาเพื่อวิเคราะห์ตาเขยังมีการตรวจต่างๆดังต่อไปนี้

  • การตรวจรีเฟลกซ์กระจกตาโดยส่องไฟ (Corneal Light Reflex) วิธีแบบนี้จะช่วยตรวจลักษณะตาเหล่
  • การประมาณสายตา (Visual Acuity) หมอจะวัดสายตาเพื่อมองว่าคนไข้สามารถเห็นหรืออ่านใจความในระยะใดได้ดียิ่งไปกว่า
  • การปิดแล้วก็เปิดตาครั้งละข้าง (Cover/Uncover Test) หมอจะปิดตาผู้เจ็บป่วยครั้งละข้างแล้วให้ดูสิ่งต่างๆวิธีการแบบนี้จะตรวจทานการเคลื่อนไหวรวมทั้งการเบนออกของดวงตาแต่ละข้าง
  • การตรวจหน้าจอประสาทตา แนวทางแบบนี้จะช่วยตรวจหน้าจอประสาทตาของคนเจ็บ

ถ้าเกิดคนไข้มีลักษณะอาการซึ่งรู้สึกเจ็บเจ็บป่วยหรือปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆเกิดขึ้นร่วมกับตาเข หมอบางทีอาจกระทำการตรวจสมองและก็ระบบประสาทเพื่อวินิจฉัยโรคอื่นด้วย ดังเช่นว่า ผู้เจ็บป่วยได้รับการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคสมองทุพพลภาพหรือกรุ๊ปอาการกิลแลง-บาร์เร