in

หมากฮอส หมากตัดหน้า ep.3

หมากฮอส รับตัดหน้า ep.3

หมากฮอส


ชิ้นส่วนที่ตัดขวางเป็นชิ้นส่วนที่ทำลายพรีเมี่ยมที่สูงของวอล์คเกอร์เพื่อให้ได้เปรียบ ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้วิธีจัดการกับชิ้นส่วนที่ตัดขวางเพื่อไม่ให้เสียเปรียบและเดินไปด้วยกันอย่างสนุกสนาน