in

เกม y8 รถ การแข่งรถแรลลี่ที่สมจริง (DiRT 4)

แข่งแรลลี่แบบสมจริง (DiRT 4)

เกม y8 รถ


วันนี้มาแข่งแรลลี่กับเกม DiRT 4 กัน ใช้พวงมาลัย Thrustmaster T300 RS GT พร้อมกล้อง GoPro 7 เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/AunzYamatumO
แฟนเพจ : https://www.facebook.com/YamatumO/ .